Правила на сайта

Поверителност на личните данни
Всички лични данни, предоставени на www.rilman.eu, остават поверителни и ще бъдат използвани само и единствено с цел обслужването на клиента. Гарантираме, че данните Ви няма да бъдат използвани за други цели, предоставяни на трети лица, фирми, сдружения или държавни органи, с изключение ако последните нямат правото да ги изискат, по законите на Република България.
Всички дейности на фирма „Рилман” ЕООД се извършват съобразно Закона за защита на личните данни, както и законите, касаещи защитата на данни в интернет.

 

Правила при използване на сайта
С посещаването и използването на сайта www.rilman.eu, Вие безусловно се съгласявате на по-долу описаните правила и условия. Отговорността за използването на сайта е изцяло и единствено на потребителя.

 

Съдържание и собственост
Сайтът www.rilman.eu е собственост на “Рилман” ЕООД, както и цялото съдържание (текстове и снимки) в него. Всички права над съдържанието са запазени и не могат да бъдат използвани, без изричното разрешение на “Рилман” ЕООД.

 

Динамика на сайта и гаранция
Сайтът подлежи на периодични обновявания, при които може да се променят/премахват параметри, описания, цени на продукти. Информацията е актуална само към момента на предоставянето и. „Рилман” ЕООД НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, СЛЕД ПРОМЯНА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА.

 

Връзки към сайтове на трети страни
В сайта www.rilman.eu „Рилман” ЕООД е предоставил информация и препратки към сайтове на трети страни. „Рилман” ЕООД не носи отговорност и няма възможността да контролира тези сайтове и предоставяната от тях информация.

 

Промяна на условията
„Рилман” ЕООД си запазва изцяло правата да променя по всяко време и без предупреждение правилата и условията на сайта.

 

Закони
Условията на този сайт са подчинени на законите на Република България. Всички неуредици свързани с тези условия се разрешават след преговори, ако не се достигне до съгласие, проблемът се отнася до българските съдилища.

 

Поръчка и цена
Поръчката на продукт от www.rilman.eu се извършва винаги при обявената на сайта цена. Цената е крайна и не включва транспорт, както и никакви допълнителни такси и комисиони.

 

Проблеми при изпълнението на поръчката и връщане на продукт
На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупените резервни части или нови машини, при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира „Рилман” ЕООД на следният имейл адрес: rilman@rilman.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от закупената стока, като задължително посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в офиса на фирмата – гр. София, кв. Овча купел 1, ул. Кукуряк 17.
3. Опаковката и стикера, поставени от „Рилман” ЕООД да не са с нарушена цялост.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на клиента. Рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „Рилман” ЕООД се задължава да му възстанови заплатената сума по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка), a при плащане с банкова карта - връщането на платената сума се осъществява само и единствено чрез сторнираща операция със същата карта, в срок от пет работни дни от приемането на стоката в офиса на „Рилман” ЕООД.

 

Начини на плащане

А. Плащане през системата на PayPal (https://www.paypal.com).
Б. Плащане чрез