Купуваме текстилни фабрики.....

Купуваме текстилни фабрики/поточни линии и индустриални машини, като:

- шевни машини;

- плетачни машини;

- чорапни машини;

- специални автоматични машини за джобове;

- предачни машини;

- тъкачни машини;

- машини за боядисване и други.

Ако имате за продажба фабрики/поточни линии или машини от тези видове, моля свържете се с нас.